Műhely Alapítvány: Az Ismeretlen Kutatása

A Műhely Alapítvány és a MU Színház közös szervezésében

“Az Ismeretlen Kutatása egy alkotóműhely, ahol közösen gondolkozhat alkotó, koreográfus, táncos, és a közönség arról, hogy mit is jelent az improvizáció a kortárs művészetben.
A műhely célja, hogy táncosok, alkotók elmélyülten kutathassanak választott témájukban, melyhez segítségül hívhatnak egy másik művészeti ágban dolgozó partnert egy kész produkció létrehozása nélkül.
A programmal azt is el szeretnénk érni, hogy mind a közönség, mind az alkotók közelebb kerüljenek az improvizációhoz.
Az Ismeretlen Kutatása része a PARTS által vezetett, az Európai Unió által támogatott, 3 éves nemzetközi DEPARTS programnak. Az alkotóműhely ötletadója Michaela Hargitay, az alkotók művészeti munkáját Gál Eszter kíséri a kutatások teljes ideje alatt.”

Börcsök Boglárka/Kovács Orsolya: 2. számú kísérlet

Orsolya: …Szerintem nagyon érdekes, hogy az írás irányába indulsz el, mert tulajdonképpen a tánc is egyféle írásnak tekinthető.
Boglárka: Ja, pont ezen a vonalon keresem, hogy milyen vonatkozásban köthetőek ezek a műfajok egymáshoz. Ha szövegre, archívumokra gondolok, érdekel a történet/történelem mint alapanyag.
Orsolya: Például most ez a beszélgetés is bizonyos szempontból improvizációnak tekinthető. Érdemes lenne azzal foglalkozni, hogyan lehet magát az írói technikát átültetni a mozgásba.
Boglárka: Tudod, mi lenne a legviccesebb? Ezt a beszélgetést bemásolni a jelentkezési lapba.

Börcsök Boglárka és Kovács Orsolya kutatásuk folyamán az írói technikák segítségével közelítik meg a mozgást. Az inspirációként szolgáló 1920-as évek kínálta mozgás- és szöveganyagok révén a történelmi dimenzió is megjelenik.
Munkájuk alapkövét képezi a gyakorlatok során kettejük között létrejövő verbális és fizikai kommunikáció. Céljuk “nem az asszociatív irodalmi mimikai elem táncba stilizálása” (Tóth Aladár, Nyugat, 1922., 23. szám), illetve az irodalom kísérő tünetként való felvillantása egy kész koreográfia keretein belül. A két médiumot saját paramétereiket figyelembe véve kívánják együtt működtetni, egy több megjelenési formával bíró fúziót létrehozva.

2014.04.15. MU Színház – előadásfotók