PR-Evolution Dance Company: Héjanász

14.05.29. Bakelit/Stúdió – próbafotók

Koreográfus: Nemes Zsófia

Előadók: Rózsa Barbara, Nagy Viktória, Schell Martin, Zsiros Gábor, Kelemen Krisztián, Csongor Nóra és Sebestyén Tímea

‘Titokzatos-félelmetes erő, mely férfi és nő újszerű viszonyából fakad, valódi szerelmi szenvedély. Az újszerű viszony férfi és nő egymás mellé rendeltségében, sajátos transz-szenzusában valós meg. „Egy-egy isten lesz majd / Minden földi ember / Telve szerelemmel.” (2) Mindennek és mindenkinek meg kell változnia, leginkább az elvárás-horizontnak. Ezt a szerelmi szenvedélyt Ady előtt senki sem tematizálta. Balansz –játék. A harc ugyanis, mely itt férfi és nő között zajlik, nem a hatalom-mámor küzdelme, hanem léttörténés, olyan küzdelem, melynek nincs se győztese, se vesztese, csak izzó, eleven igazsága, el nem rejtettként érzékletes szenvedélye’