Műhely Alapítvány: Az Ismeretlen Kutatása

A Műhely Alapítvány és a MU Színház közös szervezésében

“Az Ismeretlen Kutatása egy alkotóműhely, ahol közösen gondolkozhat alkotó, koreográfus, táncos, és a közönség arról, hogy mit is jelent az improvizáció a kortárs művészetben.
A műhely célja, hogy táncosok, alkotók elmélyülten kutathassanak választott témájukban, melyhez segítségül hívhatnak egy másik művészeti ágban dolgozó partnert egy kész produkció létrehozása nélkül.
A programmal azt is el szeretnénk érni, hogy mind a közönség, mind az alkotók közelebb kerüljenek az improvizációhoz.
Az Ismeretlen Kutatása része a PARTS által vezetett, az Európai Unió által támogatott, 3 éves nemzetközi DEPARTS programnak. Az alkotóműhely ötletadója Michaela Hargitay, az alkotók művészeti munkáját Gál Eszter kíséri a kutatások teljes ideje alatt.”

Börcsök Boglárka/Kovács Orsolya: 2. számú kísérlet

Orsolya: …Szerintem nagyon érdekes, hogy az írás irányába indulsz el, mert tulajdonképpen a tánc is egyféle írásnak tekinthető.
Boglárka: Ja, pont ezen a vonalon keresem, hogy milyen vonatkozásban köthetőek ezek a műfajok egymáshoz. Ha szövegre, archívumokra gondolok, érdekel a történet/történelem mint alapanyag.
Orsolya: Például most ez a beszélgetés is bizonyos szempontból improvizációnak tekinthető. Érdemes lenne azzal foglalkozni, hogyan lehet magát az írói technikát átültetni a mozgásba.
Boglárka: Tudod, mi lenne a legviccesebb? Ezt a beszélgetést bemásolni a jelentkezési lapba.

Börcsök Boglárka és Kovács Orsolya kutatásuk folyamán az írói technikák segítségével közelítik meg a mozgást. Az inspirációként szolgáló 1920-as évek kínálta mozgás- és szöveganyagok révén a történelmi dimenzió is megjelenik.
Munkájuk alapkövét képezi a gyakorlatok során kettejük között létrejövő verbális és fizikai kommunikáció. Céljuk “nem az asszociatív irodalmi mimikai elem táncba stilizálása” (Tóth Aladár, Nyugat, 1922., 23. szám), illetve az irodalom kísérő tünetként való felvillantása egy kész koreográfia keretein belül. A két médiumot saját paramétereiket figyelembe véve kívánják együtt működtetni, egy több megjelenési formával bíró fúziót létrehozva.

2014.04.15. MU Színház – előadásfotók

Műhely Alapítvány: Az Ismeretlen Kutatása

A Műhely Alapítvány és a MU Színház közös szervezésében

“Az Ismeretlen Kutatása egy alkotóműhely, ahol közösen gondolkozhat alkotó, koreográfus, táncos, és a közönség arról, hogy mit is jelent az improvizáció a kortárs művészetben.
A műhely célja, hogy táncosok, alkotók elmélyülten kutathassanak választott témájukban, melyhez segítségül hívhatnak egy másik művészeti ágban dolgozó partnert egy kész produkció létrehozása nélkül.
A programmal azt is el szeretnénk érni, hogy mind a közönség, mind az alkotók közelebb kerüljenek az improvizációhoz.
Az Ismeretlen Kutatása része a PARTS által vezetett, az Európai Unió által támogatott, 3 éves nemzetközi DEPARTS programnak. Az alkotóműhely ötletadója Michaela Hargitay, az alkotók művészeti munkáját Gál Eszter kíséri a kutatások teljes ideje alatt.”

Katja Mustonen (FIN)/Török Marcell: Cabinet’s of Wonder

A Cabinet’s of Wonder helyzetek, hangulatok, képek, szavak és érzések egyvelege, amelyek nyitott párbeszédekké, személyes érzésekké és közös mintákká olvadnak össze. A kutatásnak nem célja, hogy következtetéseket vonjon le, és néha a fennálló erőviszonyokat megváltoztatva a jelentés is elvész. Ezek az elmélkedések saját, külön univerzumokat hoznak létre.
A Cabinet’s of Wonder Katja Mustonen táncos és Török Marcell videós kísérletezéseinek eredménye a fizikalitással, a térrel, a vizualitással és a hanggal, melyek a bűvölet ellentmondásosságából indulnak ki.

2014.04.15. MU Színház – előadásfotók

Az Ismeretlen Kutatása – Improvizációs Alkotóműhely-záróest

Valencia James (BAR/H)/Bognár Botond: AI_am

13.04.30. Mu Színház – próba és előadás fotók

A Mesterséges Intelligencia forradalma rohamosan közeleg. 10 éven belül a ma ismert világ teljesen átalakul. A társadalom technológiára való támaszkodása egy produktívabb, biztonságosabb, megbízhatóbb élet reményében egyre növekszik; de vajon hogy befolyásolja ez majd az előadó művészetet? Vajon a Mesterséges Intelligencia meg tud tanulni táncolni? Egy napon tán önálló művészi intuícióval rendelkezik majd? Létezhet-e valós idejű duett egy valódi és egy virtuális táncos között? És ha igen, a virtuális helyettesítheti-e az élőt?

Az Ismeretlen Kutatása – Improvizációs Alkotóműhely-záróest
Tóth Márton Emil/Lányi Juli/Fillér Máté:  Veszteséges tömörítés
13.04.30. Mu Színház – előadás fotók
“A performance három eltérő műfajt képviselő művész koprodukciója. A tánc, a szobrászat és a médiaművészet fúziója, amely az adattömörítés audiovizuális interpretációjára tesz kísérletet.
A veszteséges tömörítés folytán úgy zsugorodik az adathalmaz, hogy a végeredménynél minél kevésbé legyen érzékelhető az adatvesztés a befogadó számára.
Láthatóvá tehető-e az elveszett adat?”

a képek Nikon D300S-el készültek

AZ ISMERETLEN KUTATÁSA – improvizációs alkotóműhely
A Műhely Alapítvány és a MU Színház közös szervezésében

2011.12.13. MU Színház

Rebecca D’Andrea/Balázs Gergely/Bolcsó Bálint: Az üresség
-A quantum fizikában az üresség, az üres tér nem igazán létezik, mert folyamatosan tele van
apró hullámzással, ingadozással. Ebből a térből születik meg az anyag.
„Mint alkotó, az ürességet kutatom a színpadon és eszközként is használom az alkotói folyamatban. Mi történik, ha az improvizáció kiindulási pontja maga az üresség? Hogyan tudok kitörni ebből a nyugalomból?”-

a képek Nikon D300S-el készültek


AZ ISMERETLEN KUTATÁSA – improvizációs alkotóműhely
A Műhely Alapítvány és a MU Színház közös szervezésében

Dombi Kati/Ladik Katalin: Hangmozdulat

“Dombi Kati és Ladik Katalin többlépcsős kutatásában a hang és a hallás játszik fontos szerepet. Ladik Katalin, a hangköltészet világában ismert alkotó előadóművész, sajátos stílusvilággal rendelkezik. A kísérletezésben olyan kérdések merülnek fel, hogy hogyan érthetünk meg, érezhetünk át egy szituációt csupán a hangélmény által, mely kizárja az értelmes beszédet. Különböző rejtett instrukciókat ad a nézőknek, így aktív szerepet szán a bemutató során. Ezáltal az alkotás folyamata új lehetőségeket vet fel a néző es az előadó viszonyrendszerében”
Hangfelvétel: Kovácsovics Dávid
Külön köszönet: Kulcsár Viktória

2011.12.13. MU Színház

AZ ISMERETLEN KUTATÁSA

improvizációs alkotóműhely
Anna Nowicka

Témafelvetés
Március 6. 19.00, Trafó Stúdió

AZ ISMERETLEN KUTATÁSA

IMPROVIZÁCIÓS ALKOTÓMŰHELY
2009. TAVASZ, záróest
A Műhely Alapítvány és a MU Színház közös szervezésében

Shimrit Golan(IL)/Haraszti Gina/Korai Zsolt: Perselytörés 

„Ha a mikroszkóp lencséjén keresztül nézzük, a kép egyszerre közeli és érinthetetlen, törékenyen és finom, idegen és távoli.”

 Táncosok: Arany Virág, Varga Péter

Nagy Csilla/Lipka Péter/Mázsa Péter: Értjük vagy Érezzük?

Bűn és bűnhődés

 „A kutatásunk kiindulópontja az öröm és a fájdalom.”

Együttműködő partnerek:
Nagy Csilla – előadóművész, Mázsa Péter – néző
Lipka Péter – előadóművész